PROJELERİMİZ

Start-ART

Start-ART: Gençler için Kültür-Sanat Girişimcilik Programı, Türkiye’de potansiyel iş fikri olan ya da kültür sanat girişimcilik kapasitesini artırmak isteyen girişimcilere eğitimler, mentorluk hizmetleri, atölye çalışmaları ve kültür-sanat girişimcilik sohbetleriyle katkı sunmayı amaçlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve INOGAR Kooperatifi tarafından yürütülen Start-ART Projesi, kültür-sanatın birleştirici gücünü kullanarak yaratıcı endüstrilerin ruhunu takip eden ve kültür sanat alanında girişimcilik kapasitesini ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkındırmak isteyen 16-29 yaş arasındaki gençlerin ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Program kapsamında gençlerin kültür sanat alanında ihtiyaç duydukları eğitim ve mentorluk hizmetlerini sunarak iş fikirlerini geliştirmelerine fırsat vermek, ulusal ve uluslararası pazarlarda iş fikirlerini dönüştürebilmelerini sağlamak, yeni fikirler keşfetmelerine zemin oluşturmak, iş fikirlerini dijital dünyaya uyumlu hale getirerek günümüz teknolojilerini takip etmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Esenyurt'ta Geçim Kaynaklarını Artırma Projesi

Esenyurt’ta Geçim Kaynaklarını Artırma Projesi “BMZ Bengo fonu ile Esenyurt Belediyesi, Save the Children Türkiye, INOGAR ortaklığında, 2022-2024 yılları arasında yürütülecektir. Proje, “koruma ve geçim hizmetleri yoluyla Esenyurt’ta yaşayan, 15-35 yaş arasındaki mülteci ve ev sahibi gençlerin sosyo-ekonomik katılımını güçlendirmeyi” amaçlamaktadır. Bu doğrultuda:

1) Koruma ve psikososyal destek hizmetlerinin sunulması,

2) Geçim kaynaklarını artırmak üzere istihdamla ilgili bilgi ve becerileri artırılması,

3) Yarışmalar sonucu iş planlarının desteklenmesi,

4) Gençlerin önderliğinde iki kooperatifin kurulması hedeflenmektedir.

YARATICI DEĞİŞİM PROGRAMI

AAI diyaloğu başlatmak, topluluklar kurmak, yerel ekonomileri ve sosyal inovasyonu desteklemek için topluma yönelik dijital ve yeni medya sanat projelerini kullanan yaratıcı bir değişim programıdır. Her bir kuluçka merkezi ekonomik eşitlik, gençlerin güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bir sorunu ele almaktadır. AAI 2019 – Türkiye Yaratıcı Degişim Programı, Amerikalı misafir sanatçı Heidi Boisvert’in öğrettiği sanat ve teknoloji atölyeleri ile, kadının güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğine, ortak ekip proje prototiplerinin geliştirilmesine ve katılımcı kreasyonlarını halkla paylaşmaya odaklanmıştır. Kuluçka programı sonunda ortaya çıkan 4 interaktif enstalasyon halka açık sunum ile InogarArt’ta sergilenmiştir. 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - FİKRİMİZ GIDA GİRİŞİMCİLİĞİ VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI

  • Sosyal Girişimcilik Programı

“FikrimİZ Sosyal Girişimcilik Programı” ile İzmir’in var olan sosyal girişimcilik ruhuna değer katacak girişimlerin oluşması ve İzmir’in sosyal girişimcilik alanında bir merkez haline getirilmesi hedeflenmektedir.

  • Gıda Girişimciliği Programı

“FikrimİZ Gıda Girişimciliği Programı” ile potansiyel gıda girişimlerinin tespit edilmesi, gıda girişimi iş fikirlerinin desteklenmesi, mentorluk ve iş destek eğitimlerinin erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Türkiye'de Adil Ticaret

  • Türkiye sosyal ekonomi ekosistemi ve Dünya Adil Ticaret Örgütü paydaşları arasında karşılıklı diyalog başlatmak ve iş birliğini desteklemek,

  • Adil Ticaret’in Türkiye’deki alt uygulamalarını ve pratiklerini geliştirerek Türkiye’de bir adil ticaret ağı kurmak,

  • Adil Ticaret bilgi rehberini yerelleştirerek ve yaygınlaştırarak farkındalığı arttırmak,

  • Dünya Adil Ticaret Örgütü tarafından belirlenen ilkeler ve adil ticaret doğrulama süreci konusunda eğitim oturumları gerçekleştirmek.

SAHNE 2.0

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan Kültür&Sanat ekosisteminde yer alan ve sosyoekonomik açıdan zorlanan sanat emekçilerinin teknoloji tabanlı hizmet üretmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek kapasite geliştirme programıdır.

 

ARTS MAP, kültür ve sanatın birleştirici gücünü kullanarak sanatçılar, kurumlar, sivil toplum örgütleri, kamu ve bireyler arasında sürdürülebilir diyaloglar geliştirmeyi amaçlayan sanat ve kültür alanına yönelik bir dijital platformdur.