Esenyurt’ta Geçim Kaynaklarını Artırma Projesi

Esenyurt’ta Geçim Kaynaklarını Artırma Projesi “BMZ Bengo fonu ile Esenyurt Belediyesi, Save the Children Türkiye, INOGAR ortaklığında, 2022-2024 yılları arasında yürütülecektir. Proje, “koruma ve geçim hizmetleri yoluyla Esenyurt’ta yaşayan, 15-35 yaş arasındaki mülteci ve ev sahibi gençlerin sosyo-ekonomik katılımını güçlendirmeyi” amaçlamaktadır. Bu doğrultuda:

1) Koruma ve psikososyal destek hizmetlerinin sunulması,

2) Geçim kaynaklarını artırmak üzere istihdamla ilgili bilgi ve becerileri artırılması,

3) Yarışmalar sonucu iş planlarının desteklenmesi,

4) Gençlerin önderliğinde iki kooperatifin kurulması hedeflenmektedir.