Inogar’ın amacı, sosyal değişim ve ekonomik bağımsızlık için kaynakları organize etmektir.  Inogar’ın başlıca hedefleri, yaşam boyu öğrenmeye ilham vermek, bilgiyi ilerletmek,  dezavantajlı grupları güçlendirmek ve yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına  yardımcı olmak, adil ticaret yoluyla yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve  çok paydaşlı sosyal kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

+ 0
Doğrudan Faydalanıcı
+ 0
Dolaylı Faydalanıcı
0
Aktif Proje

Çalışma Alanlarımız

INOGAR KOOPERATİFİ, tüm hayatların eşit değere sahip olduğu inancıyla eşitsizliği azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten bir sosyal kooperatiftir.

Son Duyurular

Film Gösterimi Etkinliği Mekan Hizmet Alımı Hk.

INOGAR Kooperatifi Hakkında

Inogar’ın amacı, sosyal değişim ve ekonomik bağımsızlık için kaynakları organize etmektir.  Inogar’ın başlıca hedefleri, yaşam boyu öğrenmeye ilham vermek, bilgiyi ilerletmek,  dezavantajlı grupları güçlendirmek ve yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına  yardımcı olmak, adil ticaret yoluyla yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve  çok paydaşlı sosyal kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

An individual approach, fulfilling the wishes of the client, professional recommendations – all this we found in the company.