Inogar Kooperatifi

INOGAR KOOPERATİFİ, tüm hayatların eşit değere sahip olduğu inancıyla eşitsizliği azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten bir sosyal kooperatiftir.

Inogar Kooperatifi

Hakkında

Inogar’ın amacı, sosyal değişim ve ekonomik bağımsızlık için kaynakları organize etmektir.  Inogar’ın başlıca hedefleri, yaşam boyu öğrenmeye ilham vermek, bilgiyi ilerletmek,  dezavantajlı grupları güçlendirmek ve yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına  yardımcı olmak, adil ticaret yoluyla yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak ve  çok paydaşlı sosyal kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır

+ 0
Doğrudan Faydalanıcı
+ 0
Dolaylı Faydalanıcı
0
Aktif Proje

Çalışma Alanlarımız

INOGAR ACADEMY

INOGAR ACADEMY, başta kooperatifçilik olmak üzere INOGAR Kooperatifi’nin temel çalışma alanlarına yönelik eğitim içeriklerinin geliştirilerek uygulanmasını, farklı platformlar üzerinden kooperatifçilik ekosisteminin gelişimine yönelik söyleşilerin gerçekleştirilmesini amaçlar.

 

INOGARART

InogarArt, Türkiye’de kültür sanat ve yaratıcı sektörlerdeki girişimcilik ekosisteminde ortak çalışma alanı, kuluçka programları ve iş geliştirmeyi buluşturur.  Kültür, sanat, teknoloji, spor, eğlence ve diğer yaratıcı disiplinlerden genç ve tutkulu girişimcilere, potansiyellerini ortaya çıkarmada yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

INOGAR CITY

INOGAR CITY, yerel yönetimlerin temel bir paydaş olarak ele alındığı bir yaklaşımı savunur. Akıllı şehirler bakış açısı ile yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesine yönelik fikirlerin ve projelerin geliştirilmesini hedefler.

INOGAR FAIR

INOGAR FAIR, adil ticaret uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalışmalar yürütür ve bu kapsamda kampanyalar, eğitimler ve projeler hazırlar.

INOGAR FOOD

INOGAR FOOD, gıda girişimciliği konusunda kuluçka ve hızlandırma programları ile eğitim çalışmaları hazırlayarak yerel yönetimler başta olmak üzere farklı paydaşlarla birlikte bu program ve eğitim çalışmalarını uygular.

Bize Ulaşın