Çalışma Alanlarımız

INOGAR ART

InogarArt, Türkiye’de kültür sanat ve yaratıcı sektörlerdeki girişimcilik ekosisteminde ortak çalışma alanı, kuluçka programları ve iş geliştirmeyi buluşturur.  Kültür, sanat, teknoloji, spor, eğlence ve diğer yaratıcı disiplinlerden genç ve tutkulu girişimcilere, potansiyellerini ortaya çıkarmada yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

INOGAR CITY

INOGAR CITY, yerel yönetimlerin temel bir paydaş olarak ele alındığı bir yaklaşımı savunur. Akıllı şehirler bakış açısı ile yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesine yönelik fikirlerin ve projelerin geliştirilmesini hedefler.

INOGAR FAIR

INOGAR FAIR, adil ticaret uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve desteklenmesi için çalışmalar yürütür ve bu kapsamda kampanyalar, eğitimler ve projeler hazırlar.

INOGAR food

INOGAR FOOD, gıda girişimciliği konusunda kuluçka ve hızlandırma programları ile eğitim çalışmaları hazırlayarak yerel yönetimler başta olmak üzere farklı paydaşlarla birlikte bu program ve eğitim çalışmalarını uygular.