YARATICI DEĞİŞİM PROGRAMI

AAI diyaloğu başlatmak, topluluklar kurmak, yerel ekonomileri ve sosyal inovasyonu desteklemek için topluma yönelik dijital ve yeni medya sanat projelerini kullanan yaratıcı bir değişim programıdır. Her bir kuluçka merkezi ekonomik eşitlik, gençlerin güçlendirilmesi, cinsiyet eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bir sorunu ele almaktadır. AAI 2019 – Türkiye Yaratıcı Degişim Programı, Amerikalı misafir sanatçı Heidi Boisvert’in öğrettiği sanat ve teknoloji atölyeleri ile, kadının güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğine, ortak ekip proje prototiplerinin geliştirilmesine ve katılımcı kreasyonlarını halkla paylaşmaya odaklanmıştır. Kuluçka programı sonunda ortaya çıkan 4 interaktif enstalasyon halka açık sunum ile InogarArt’ta sergilenmiştir.