Film Gösterimi Etkinliği Mekan Hizmet Alımı Hk.

4.1.2.- Film Gösterimi Etkinliği Mekan Kirası

“INOGAR tarafından yürütülen ve Elele Destek Programı tarafından fonlanan “Sahne Sonrası: Post-Prodüksiyon” projemiz kapsamında film gösterimi etkinliği için Mekan Kiralama Hizmet Satın Alımı gerçekleştirilecektir.

İlgili alıma teklif sunmak isteyen kurumlar tekliflerini kurum bilgi formu ile birlikte belirtilen şartnameye uygun şekilde, kaşeli ve imzalı olarak 09.10.2023 tarihine kadar “Sahne Sonrası-Mekan” konu başlığı ile satinalma@inogar.coop e-posta adresine göndermelidir.”

Teknik şartnameye ulaşmak için tıklayınız.