2.3. Mentor Programı – Mentor 1 / 2.4. Mentor Programı – Mentor 2 / 2.5. Mentor Programı – Mentor 3 / 2.6. Mentor Programı – Mentor 4

“INOGAR tarafından yürütülen ve Elele Destek Programı tarafından fonlanan “Sahne Sonrası: Post-Prodüksiyon” projemiz kapsamında Mentor Hizmet Satın Alımı gerçekleştirilecektir.


İlgili alıma teklif sunmak isteyen kurumlar tekliflerini kurum bilgi formu ile birlikte belirtilen şartnameye uygun şekilde, kaşeli ve imzalı olarak 16 Temmuz 2023 tarihine kadar “Sahne Sonrası-Mentor” konu başlığı ile satinalma@inogar.coop e-posta adresine göndermelidir.”

Teknik şartnameye ulaşmak için tıklayınız.