Gençlik Dayanışma Kulüpleri için Gönüllüler Arıyoruz!

Gençler için Adil Gelecek Projesi (Young Fair Future) Gençlik Dayanışma Kulüpleri için Gönüllüler Arıyor! 

INOGAR Kooperatifi tarafından Save the Children Türkiye ve Esenyurt Belediyesi ortaklığında yürütülen Gençler için Adil Gelecek Projesi, koruma ve geçim kaynaklarına erişim faaliyetleri yoluyla Esenyurt’ta yaşayan mülteci ve ev sahibi gençlerin sosyo-ekonomik katılımını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje 15-30 yaş aralığındaki bireylerin, yaratıcı ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla hayal gücünü  geliştirmeye sosyal ve çevresel duyarlılıklarını arttırmaya ve barışçıl diyalogun geliştirilmesine öncülük etme fırsatlarına erişmeleri için bir alan sağlamaya odaklanmaktadır.

Bu çerçevede oluşturulan Gençlik Dayanışma Kulüplerimiz aşağıdaki gibidir: 

1-Dans ile Bir Aradalık

2-Görsel Sanatlar Modülü

3-Kültürlerarası Bir Aradalık

4-Müzik Ses ve Ritim Atölyeleri

5-Video ile Günlük Hayatın Paylaşılması

6- Hikaye Anlatıcılığı Modülü

Bu kulüplerde yer almak, kendisine ve katılımcılara değer katmak isteyen gönüllüler 19 Haziran tarihine kadar başvuru formunu doldurabilir. 

Proje kapsamında kurulan gençlik merkezi, gençlerin ilgisini çeken eğlenceli, yaratıcı ve kültürel etkinliklerin yer aldığı genç dostu bir alan olarak planlanmıştır. Merkezin amaçları arasında, Gençlik Dayanışma Kulüplerinde gençlerin sanat aracılığıyla farklı yaş gruplarındaki diğer gençler ile sosyal etkileşim kurulmasına ortam sağlamak, başarı, liderlik, dostluk ve kabul görme deneyimlerini edinmelerine fırsat tanımak yer almaktadır. Gençlik Dayanışma Kulüpleri (Youth Solidarity Club-YSC), gençlerin farklı insanlarla ve bakış açılarıyla tanışarak ufuklarını genişletmeleri ve gelecekteki proje ve girişimlere öncülük etme fırsatlarına erişmeleri için bir alan sağlamaya odaklanmaktadır.

YSC İÇİN BEKLENEN UZMANLIKLAR TABLOSU
UZMANLIK YETKİNLİKLER
DANSÇI Koreografi oluşturabilen ve halk danslarına hakim olması
MÜZİSYEN Perküsyonist( Özellikle darbuka ve bendir çalabiliyor olması)
RESSAM Karakalem ile karikatür çizebilen
ARKEOLOG Arkeoloji müze gezilerine rehberlik edebilecek
REHBER İstanbul Avrupa Kıtasına Hakim
YÖNETMEN Kamera kullanma deneyimi olan ve teknikleri aktarabilecek yetkinlikte olması
HİKAYE YAZARI ve ANLATICISI Temel hikaye yazım ve hikaye anlatım tekniklerine hakim olması