2.1. Teorik Program – Eğitmen 1 ve 2.2. Teorik Program – Eğitmen 2

“INOGAR tarafından yürütülen ve Elele Destek Programı tarafından fonlanan “Sahne Sonrası: Post-Prodüksiyon” projemiz kapsamında  Eğitmen Hizmet Satın Alımı /gerçekleştirilecektir.

İlgili alıma teklif sunmak isteyen kurumlar tekliflerini kurum bilgi formu ile birlikte belirtilen şartnameye uygun şekilde, kaşeli ve imzalı olarak 16 Temmuz 2023 tarihine kadar “Sahne Sonrası-Eğitmen” konu başlığı ile satinalma@inogar.coop e-posta adresine göndermelidir.”

Teknik Şartnameye Ulaşmak İçin Tıklayınız.